Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som epost och namn, Syftet med en sådan behandling är för att du ska kunna ha ett konto för inloggning på vår hemsida. Personnummer och telefonnummer är andra personuppgifter vi behandlar och dessa sparas endast i syfte att registrera dig hos Sensus studieförbund, registrering hos Sensus är valfritt. Önskar du inte vara medlem hos Sensus Studieförbund behöver du således ej fylla i personnummer och telefonnummer när du skapar ett konto hos oss.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du registrerar ett konto på vår hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss och till dess att du meddela annat.

De personuppgifterna (personnummer, epost och telefonnummer) vi behandlar om dig delas med Sensus Studieförbund. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Jamcan AB 559262-2145 samt Föreningen Jamaicansk Kultur 802514-5718. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@soundbankmusic.com eller jamaicanskakulturforeningen@gmail.com. Du når vårt dataskyddsombud på +46704158804. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.